Spring til indhold

Kampkunst i balance imellem traditioner og udvikling

Forbundet DABS

DABS er en forkortelse af Dansk Budo Sammenslutning. Forbundet er for alle klubber, der træner japansk kampkunst, samt for enkeltpersoner, der ønsker at tegne personligt medlemsskab.

I DABS’ klubber trænes selvforsvarsdisciplinen Nihon Jujitsu samt Goju-Ryu Karate-Do, Koryu Bujutsu og Kobudo. Alle stilarter kan betegnes som japansk selvforsvar; men ånden og filosofien bag dem varierer.

Der er ingen kamp eller konkurrence i Nihon Jujitsu og Koryu Bujutsu. Dette vil simpelthen være for farligt på grund af de mange kraftige kontrolteknikker mod led.
I Karate Do er der et element af kamp; men det er under kontrollerede forhold. I Kobudo trænes der i “safety shiai”. Dvs. en kontrolleret kamp med polstret bo.

Kurser
Som forbund er DABS i stand til at invitere udenlandske instruktører for hele tiden at få ny inspiration til medlemsklubberne. Hen over en sæson afholder DABS således flere internationale kurser. Yderligere oplysning om DABS’ internationale relationer findes nedenfor.

Personligt medlemsskab
Man kan også være personligt medlem af DABS, hvorved man får adgang til samtlige DABS arrangementer til medlemspris.

Internationalt tilhørsforhold
DABS udgør sammen med Dansk Japansk JuJitsu Forbund den danske afdeling af IMAF. IMAF er en international organisation – International Martial Arts Federation – med hovekontor i Tokyo, Japan. Alle IMAF Denmark’s sortbæltebærere er testet og gradueret af IMAF anerkendte internationale instruktører af minimumsrang 7. Dan. De to danske forbundsledere er endvidere gradueret af japanske stormestre og oppebærer international instruktørlicens. Der gradueres således ikke Dan grader lokalt i Danmark. Alle Dan graduerede er registreret i IMAF HQ.

Ansøg om medlemsskab i DABS!
Klubber og personer kan ansøge om medlemsskab ved at skrive en e-mail til theis@dabs.dk

Klubber i DABS

Shogun

Shogun – Tårnby selvforsvar har eksisteret siden 1982 og vi har uddannet børn og voksne til at finde deres indre styrke og selvtillid igennem et godt træningsmiljø. Vi underviser ikke i at kunne slås, men i effektiv forsvarsteknik, som udvikles igennem balance, hurtighed og kraft.

http://www.taiso.dk

Søllerød Budocenter

Søllerød Budocenter blev grundlagt i 1978 i Søllerød kommune som Søllerød Budocenter. I dag træner ca. 100 medlemmer imellem 7 og 65 år selvforsvar og kampkunst i klubben.

Klubben ønsker at tilbyde træning til alle interesserede, således at alle uanset niveau kan finde træningsmuligheder.

http://www.budo.dk

Nordsjællands Gong Fu Akademi

NGFA er Danmarks første akademi for intern Gong Fu / Kung Fu. Vi åbnede officielt den 6. oktober 2006.

NGFA tilbyder træning i Xin Yi Liu He Quan og Tai Chi Quan (begge klassiske, interne gong fu systemer). Disse systemer er ekstremt effektive både i kamp og som middel til personlig udvikling. Desuden undervises der i Qi Gong, der er et system af øvelser beregnet til at styrke kroppens energibaner og derved forbedre helbredet og styrke kroppen og sindet.

http://www.ngfa.dk

Tomodachi

Vi er en gruppe af instruktører hvis ønske og formål er at være og danne netværk for instruktører i Karate der sammen ønsker at træne og udvikle selvforsvars baseret teknikker på basis af Karate Kata.

Alle uanset Stilart og som er åbensindet og som ønsker at bidrage mht Karate kan søge optagelse i gruppen

Gruppen er hovedsageligt hjemmehørende i København og Ølstykke

http://tomodachi.dabs.dk